CONDITIES

Algemene voorwaarden :

Bij bestelling geeft de koper aan akkoord te gaan met de volgende condities:

1) Bestelling:

Na wederzijdse akkoordbevinding tussen klant en de Pronckkaemer over aankoop, worden de desbetreffende artikelen 8 dagen gereserveerd. In die tijd zien wij graag je betaling tegemoet (bij verzending).

Ook kun je ervoor kiezen de artikelen op te halen. Datum en tijdstip in overleg en bij voorkeur op werkdagen e/o in het weekend. Mocht er tussen het moment van wederzijdse akkoordbevinding en ophaaltijdstip een periode liggen van meer dan 8 dagen, vragen wij een aanbetaling van 25 % van de overeengekomen verkoopprijs. Vervolgens kan in overleg een ander tijdstip worden bepaald.

LET OP:

- wordt het desbetreffende artikel niet opgehaald op het overeengekomen tijdstip en is er verder geen overleg geweest over een ander tijdstip, behoudt de Pronckkaemer zich het recht voor het artikel opnieuw aan te bieden. Het aanbetaalde bedrag wordt in dat geval niet terugbetaald.

- de koper en verkoper gaan door de aanbetaling een aan- en verkoopverplichting aan. De aanbetaling wordt terug betaald indien de verkoper door onvoorziene omstandigheden (schade b.v.) niet tot verkoop kan overgaan. De aanbetaling wordt NIET terugbetaald indien de koper na afspraak van aanbetaling niet meer tot koop wil overgaan.


2) Betaling:


Betaling kan plaatsvinden door het overeengekomen verkoopbedrag plus de verpakkings- en verzendkosten over te maken op rekeningnummer NL84INGB0009479094 t.n.v. de Pronckkaemer, Eindhoven (onder vermelding van het desbetreffende artikel + vermelding van het verzendadres ).

Bij het afhalen van artikelen dient contant betaald te worden (pinnen ter plaatse is niet mogelijk; op 2 minuten rij-afstand bevindt zich een geldautomaat).


3) Levering:


De levering geschiedt uitsluitend na betaling. Gekochte goederen kunnen niet geruild worden (het verdient daarom altijd aanbeveling om artikelen op te komen halen, zodat de verwachtingen getoetst kunnen worden aan de werkelijkheid).